Despre mine

Buzle catalin

de gasca, de treaba

Blogs Home » Spiritualitate » Religie » Ortodoxia

Ortodoxia

Ortodoxie, neam, tara, Romania, iubesc, acatist, paraclis, rugaciune, canon.

Articole Blog

01. Este dragoste, bunătate şi mângâiere, Hristos - Dec 6, 2019 8:50:37 AM
Omul care ia aminte la curăţia sa duhovnicească şi o păstrează, păstrează şi harul dumnezeiesc şi vede întotdeauna curat, valorifică chiar şi pe cele necurate, prefăcându-le în atelierul său duhovnicesc cel bun: hârtiile cele nefolositoare le face şerveţele curate, coli, caiete etc., obiectele de bronz sparte le face sfeşnice, iar aurul – sfinte potire. Dimpotrivă, omul care... Citește în continuare →
02. In tulburări, harul te va liniști - Dec 6, 2019 8:45:09 AM
Pe atunci Gheronda Iosif locuia la Schitul Sfântul Vasile, locul ascetic cel mai înalt deasupra Katounakiei, paralel, ca înălțime, cu Kerasia. Mănăstirea principală a monahilor asceți din această zonă este Marea Lavră. În aceste locuri pustnicești se nevoia părintele nostru. Acolo l-a cunoscut pururea pomenitul gheronda Efrem. Îl vizita împreună cu gheronda Nichifor, care avea... Citește în continuare →
03. Când găseşte sufletul pregătit, Dumnezeu dă darul smereniei - Dec 6, 2019 8:40:01 AM
Cândva, i-am spus: ‒ Părinte, nu mai pot lucra cu fratele ăsta! E foarte mofturos! ‒ Măi, tu eşti plin de egoism! Ştii asta? Din cauza egoismului tău le păţeşti pe toate! ‒ Ştiu, Părinte, de mic sunt aşa. Rugaţi-vă să dea Domnul smerenie inimii mele! ‒ Când inima are sfânta smerenie, pe toate le... Citește în continuare →
04. Cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Să răbdăm încă puțin, pentru împărăția cerului. - Nov 25, 2019 3:35:50 PM
Ca toate cele ce se petrec in lume se intampla prin voia lui Dumnezeu si ca nimic nu are loc rara vo­ia Lui, aceasta este limpede dintr-o necesitate logica: daca lumea nu este de sine statatoare si independenta, ci este creatia lui Dumnezeu, urmeaza in chip necesar si ca ea se va supune voii lui... Citește în continuare →
05. Vino la Mine, căci la Mine este izvorul iertării, al iubirii şi al milostivirii. Omule, ai greşit. Eu te iert, dar să nu mai faci. - Nov 25, 2019 3:31:18 PM
Ne cheamă Dumnezeu prin glasul Scripturii, ne cheamă prin glasul zidirilor ce pornesc asupra noastră cu secetă sau cu ploaie prea multă sau cu cutremur; ne cheamă Dumnezeu prin arşiţă, dar ne cheamă şi în alt fel. Cum? Prin glasul conştiinţei. Nu vezi, când păcătuim sau greşim, ne mustră cugetul îndată. Te întreabă: Omule, de... Citește în continuare →
06. Cele pământești sunt trecătoare - Nov 20, 2019 6:06:53 PM
Deodată, arătând către splendoarea munţilor şi a pădurilor din jurul nostru, spuse: „Vezi toată această frumuseţe? Şi acei munţi de acolo – au fost aici de atât de mult vreme… şi se pare că vor fi aici pentru totdeauna, nu-i aşa? Dar nu este adevărat. Chiar acei munţi vor trece într-o zi”. Era clar ce... Citește în continuare →
07. Credinţa puterii - Nov 20, 2019 5:44:22 PM
Părinte, gândurile ce pondere au într-o vindecare? – Mare! Mare, mare! Adică numai convingerea: „Cine crede, dacă crezi acestea…” Ştiţi ce a spus Mântuitorul: „Cine crede cu putere, orice va crede se va întâmpla”. – Cum se poate dobândi această credinţă? Există ca dar de la Dumnezeu sau se poate creşte în această credinţă? –... Citește în continuare →
08. Cum le vom îndrepta, de unde vine împrăștierea și gândurile? - Nov 17, 2019 2:50:34 PM
Împrăştierea provine din nelucrarea minţii, nepreocupându-se de cele necesare. Iar mintea nu lucrează și este fără de grijă din cauza necredinţei în prezenţa lui Dumnezeu care cercetează inimile şi rărunchii. Căci dacă ar fi crezut aceasta, în mod sigur ar fi făcut ceea ce s-a spus: “Pururea pun pe Domnul înaintea mea; că, de este... Citește în continuare →
09. Nu poate fi răpită omului de bine, bucuria lăuntrică - Nov 17, 2019 2:46:03 PM
Ceea ce ne trebuie, este ca ţinta tuturor faptelor noastre şi tot ceea ce ni se întâmplă, să fie iubirea de Dumnezeu. Când vom avea adânc înfiptă această rădăcină în sufletul nostru, nu numai bunul trai, cinstirea, rangurile, luările în seamă, ci şi defăimările, vorbirile de rău, ocările asupririle, chinuirile, toate acestea, într-un cuvânt, vor... Citește în continuare →
10. Este folositoare ispita - Nov 17, 2019 2:38:59 PM
Ispita e un lucru bun şi foarte folositor. Pe cei care se află în ispită, apostolul îi laudă zicînd: Fiind în ispită, cel ce rătăceşte se pierde, iar cel ce suferă se întăreşte. În concluzie, adaugă: de ei nu e vrednică toată lumea. Dacă ei nu au fugit de ispite în necazuri, pentru folosul lor... Citește în continuare →